Kontakt

EU za zaštitu konkurencije u Srbiji

Savska 25/4

11000 Beograd

Telefon: +381 11 381 1959

E-mail: twinning@kzk.gov.rs

map