O projektu

section-cover

Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji

Glavni cilj projekta je dalji razvoj i jačanje zaštite konkurencije u Srbiji kako bi se povećao nivo konkurentnosti na tržištu u Srbiji i ojačao uticaj privatnog sektora na srpsku privredu.

Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/139033/IH/ACT/RS
Komponente
  • Dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite konkurencije sa pravom Evropske unije.
  • Povećanje kapaciteta zaposlenih u KZK, pravosuđu, državnih službenika, učesnika na tržištu i regulatornih tela u pogledu praktične primene i sprovođenja prava zaštite konkurencije.
  • Povećanje svesti javnosti o politici zaštite konkurencije i implementacija održivih mera javnog zastupanja politike zaštite konkurencije.
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
1.000.000 €
Vreme implementacije
Januar 2019. - Januar 2021.
Korisnik
Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
Implementiran od strane
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (Partner iz zemlje članice - IT)